218.000 llocs de treball nous a Espanya per l’ús de les noves tecnologies

L’ús massiu de noves tecnologies pot suposar un estalvi potencial net acumulat de 601.802.000 d’euros fins a 2020, als quals s’afegirien uns 64.914.000 d’euros d’ingressos gràcies a la creació de nous negocis, segons revela l’informe ‘Spain 20.20’ elaborat pel Club d’Excel · lència en Sostenibilitat.

Aquest escenari generaria 218.000 nous llocs de treball a Espanya, a més de reduir l’impacte ambiental en 36.760.000 de tones de CO2. A més, d’acord amb l’informe ‘Spain 20.20’, seran necessàries unes inversions estimades de 137.391.000 d’euros.

L’informe mostra a les TIC com l’aliat “perfecte” per millorar la competitivitat tant de les empreses com de les administracions públiques, ajudant a desenvolupar nous models de negoci, reduir despeses i millorar la qualitat dels serveis.

En concret, en matèria mediambiental, hi haurà una potencial reducció del 16.5% de les emissions globals de CO2 en sis sectors de l’economia, la qual cosa equival a 1,9 bilions de dòlars (1,4 bilions d’euros) en estalvis bruts d’energia i combustible.

Així mateix, un altre estudi de Yankee Group i els membres de GeSI, que analitza la reducció d’energia generada per vuit activitats online o basades en TIC a Espanya, França, Alemanya, Itàlia, el Regne Unit i els Estats Units, mostra que un dels principals beneficis en aquests països podria venir del teletransport.

En concret, amb aquest canvi es podria produir estalvis energètics equivalents a 102 milions de barrils de petroli per any en els cinc països europeus i 214.600.000 de barrils en els Estats Units.

Leave a Reply