Disseny web

Web Personal

• 4 pàgines continguts
• Slider inicial d'imatges
• Formulari de contacte
• Optimització per mòbils
• Google Analytics
• Localització Google Maps
• Certificat SSL
• Adaptació RGPD
• 1 idioma

Web Basica

• 8 pàgines continguts
• Slider inicial d'imatges
• Formulari de contacte
• Optimització per mòbils
• Google Analytics
• Localització Google Maps
• Certificat SSL
• Adaptació RGPD
• 1 idioma

Web Empresa

• 20 pàgines de continguts
• Slider inicial d'imatges
• Formulari de contacte
• Optimització per mòbils
• Google Analytics
• Localització Google Maps
• Certificat SSL
• Adaptació RGPD
• Mòdul de seguretat (firewall)
• Multi-idiomes