Categories

Certificats SSL (1)

Genera confiança a la teva web amb un certificat SSL

Dominis (7)

Preguntes i respostes sobre els dominis

Pàgines web (4)

Recomanacions de bon ús de les pàgines web

Seguretat (3)

Preguntes i respostes relacionades amb la seguretat dels dominis i servidors

Servidors (2)

Preguntes i respostes sobre servidors

Més Popular

 Tipus de domini de primer nivell (TLD, Top Level Domain)

Dins dels dominis de nivell superior o TLD, cal distingir: - Dominis "geogràfics" o...

 Que es un servidor DNS?

És un sistema d'informació que permet associar el nom d'una màquina a...

 Per què vull un domini?

Els dos usos fonamentals d'un nom de domini són: - Identificar la nostra pàgina web...

 Què són els noms de dominis?

Un nom de domini és una cadena de caràcters alfanumèrics, que compleix un...

 Com puc saber si el nom de domini que vull és encara disponible?

Internet Girona proporciona un motor de cerca que instantàniament li pot dir si el nom...