Coneixes els teus drets quan compres per internet?

Malgrat que la predisposició dels usuaris a comprar en botigues virtuals ha seguit un creixement continu en l’última dècada, la Comissió Europea ha alertat de l’alarmant desconeixement dels usuaris dels seus drets a la xarxa: set de cada deu usuaris desconeix el protocol a seguir en cas de rebre un producte diferent al sol·licitat. En el cas dels propis venedors, menys d’un terç coneixen el temps legal que els usuaris disposen per tornar un producte amb el qual es troben disconformes.
El 2012, un 59% dels europeus se sent segur comprant en una pàgina web del seu propi país, una tranquil·litat que disminueix fins al 35% si es tracta d’una web estrangera. Aquestes xifres s’incrementen significativament en el cas de persones que ja han realitzat compres per internet.

Sembla que la desconfiança dels usuaris segueix sent el principal llast per al comerç a la xarxa. El percentatge d’usuaris que se senten «adequadament» protegits varia segons els països, des del 18% al 76%, sentint més segurs els usuaris del nord i oest d’Europa.

Per lluitar contra aquesta inseguretat, la Comissió ha aprovat una nova legislació, Online Dispute Resolució, que permetrà als usuaris resoldre els seus conflictes a la xarxa sense haver de passar pels jutjats.

Tot i això, no detecten un descens de les pràctiques comercials il·legals en els últims quatre anys i més de la meitat dels navegants afirmen que és «molt probable» topar amb elles per internet.

El creixement del «e-commerce» segueix un ritme constant, passant del 20% el 2004 al 45% el 2012, però la inclinació segueix lligat a un caràcter generacional ja que aquestes dades baixen considerablement entre la tercera edat, persones amb menor nivell de educació, baixos ingressos i en zones rurals.

Leave a Reply