Els usuaris espanyols de banda ampla tradicional només reben el 66,7% de la velocitat contractada

Els usuaris espanyols d’Internet de banda ampla xDSL-amb connexió sobre línies telefòniques ja existents-només reben el 66,7% de la velocitat de descàrrega contractada en hores punta, segons un estudi publicat aquest dimecres a la Comissió Europea.

La taxa espanyola supera però la mitjana de la UE (60,3% de la velocitat contractada) i està molt per davant de les xifres d’altres grans països com França (40,4%) i el Regne Unit (44,7%) . Els Estats membres on la velocitat real de connexió s’acosta més a la publicitada són Eslovàquia (97,1%) i Hongria (90,3% de).

Segons l’informe de Brussel · les, el cable és la tecnologia que proporciona velocitats de connexió més properes a les publicitades, no només a Espanya (96,4%) sinó també en el conjunt de la UE (91,9%). En segon lloc se situa la fibra FTTx, la velocitat de descàrrega a Espanya arriba al 87,8% del contractat (81,2% mitjana a la UE).

L’Executiu comunitari creu que aquestes dades demostren que el mercat de banda ampla ha de ser més transparent per a funcionar millor. En l’actualitat, sosté Brussel · les, els usuaris no saben el que contracten i desconeixen que no estan rebent allò pel que van pagar.

“Aquesta és la primera vegada que la diferència entre la velocitat publicitada i la real de la banda ampla es confirma amb dades comparables i fiables de tots els estats membres de la UE”, ha dit la comissària de Telecomunicacions, Neelie Kroes, en un comunicat , en què ha anunciat la intenció de fer més exercicis d’aquest tipus i d’usar les dades en les seves futures propostes per crear un mercat únic de telecomunicacions.

En termes absoluts, la velocitat real de descàrrega en hora punta a Espanya queda per sota de la mitjana de la UE en totes les tecnologies. Se situa en 6,92 megues per segon a la banda ampla tradicional (davant 7,23 megues de mitjana a la UE); 30,4 megues per segon en cable (davant 35,1), i 36,06 megues per segon en fibra (davant 36,96).

Font: Europa Press

Leave a Reply