Preguntes Freqüents - FAQ

Què són els noms de dominis?

Un nom de domini és una cadena de caràcters alfanumèrics, que compleix un format i normes establerts, en què es tradueix una adreça IP d'una màquina.

Els noms de domini constitueixen la clau per al funcionament d'Internet. Des del punt de vista tècnic, alhora que identifiquen els equips connectats a la xarxa ja que resolen les adreces IP, permeten la seva fàcil localització i fan amigable l'ús d'Internet.

Precisament aquesta manera amigable ha potenciat el creixement d'Internet a tot el món i per tant, ha contribuït a que Internet s'hagi constituït en una eina per al desenvolupament econòmic, social i cultural dels pobles.

Des del punt de vista comercial, els noms de domini, com a marca, serveixen per identificar tot tipus d'entitats.

  • domini, ip
  • 0 Els usuaris han Trobat Això Útil
Ha estat útil la resposta?