Internet supera a la televisió com a mitjà d’entreteniment

Internet es consolida com el mitjà prioritari d’entretenimentper als espanyols per davant de la televisió, una tendència que s’explica pel consum cada vegada major d’aquest mitjà per al visionat de televisió i per a la lectura d’articles i notícies.
A Espanya hi ha un major moviment cultural procliu al consum gratuït de continguts.

Aquesta és una les principals conclusions de l’informe State of The Media Democracy, de la consultora Deloitte, que ha presentat un avanç d’aquest estudi en el qual han participat més de 2.000 espanyols i 20.000 a tot el món sobre els hàbits de consum, usos , costums i expectatives dels consumidors en la seva interacció amb els mitjans de comunicació.

En l’estudi, un 55% dels enquestats va indicar que utilitzava Internet, a 2012, per entretenir-se, en una pregunta en què es podia marcar més d’una opció. A més, un 49% va assenyalar que usava la televisió amb la mateixa finalitat, el que suposava 4 punts menys que l’any anterior.

El responsable de la indústria de Mitjana de la consultora, Luis Jiménez, ha assenyalat que Espanya, juntament amb Itàlia, valora Internet “molt per sobre” d’altres mitjans a diferència d’altres països on s’ha realitzat l’enquesta com són Alemanya, França i Regne Unit, on la televisió és el mitjà líder.

Per a Jiménez, aquesta tendència es deu en gran mesura al “fort impacte” de la pirateria en el territori nacional, que ha estès l’ús d’Internet, si bé ha destacat el fet que a Espanya és més gran l’accés als continguts gratuïts a la televisió perquè la transició al model de pagament, com passa en altres països, és “més gradual i lenta”.

A més d’Internet i veure la televisió, els altres mitjans escollits pels espanyols com a forma d’entreteniment són llegir llibres, escoltar música i llegir diaris.

L’estudi també analitza el creixement del nombre de consumidors que porta a terme altres activitats simultàniament al visionat de televisió, de manera que tan sols el 19% dels enquestats a Espanya afirma no realitzar cap altra activitat mentre veu televisió, enfront del 43% del any passat.

Només un 19% dels enquestats no realitza cap altra activitat mentre veu la tele. D’entre els que reconeixen fer altres activitats, un 30% navega per Internet, un 25% gestiona el correu electrònic, un 22% o està interactuant en una xarxa social, i un 13% està en blogs.

L’any passat la lectura de notícies i de revistes a través de dispositius i formats digitals va continuar en creixement, convertint-se en el mètode de consum preferit enfront del format tradicional (diari i revista impresos).

Fruit d’aquesta evolució, apunta l’informe, els dispositius més valorats pels consumidors consultats a Espanya són l’ordinador portàtil, el telèfon intel · ligent, que passa de ser el quart dispositiu preferit al segon, i l’ordinador de sobretaula.

La televisió, que l’any passat era considerat el primer més valorat, ocupa ara el quart lloc.

Unes preferències que també s’observen en la disminució del consum de continguts de vídeo i de continguts impresos a través dels dispositius tradicionals, el que genera opcions per als dispositius en mobilitat considerats com a vies d’entreteniment i comunicació.

La publicitat, amant de les vies tradicionals

La consultora també analitza l’àmbit publicitari i constata que les decisions de compra segueixen influïdes en gran mesura pels mitjans tradicionals, entre els quals la televisió segueix sent el de major influència.

Tanmateix, l’estudi posa de manifest que Espanya és el país europeu en què la publicitat a través de les xarxes socials té un major impacte, de manera que el 29% dels espanyols reconeix que aquesta és la que més influeix en les seves decisions de compra.

Tot i això, un 45% continua prestant més atenció a la publicitat impresa en premsa i revistes que a la publicitat a Internet.

Leave a Reply