La penetració d’internet a Espanya se situa en el 84%

La penetració d’internet a Espanya se situa en el 84%

Internet cada vegada és més important en la vida dels espanyols. Prova d’això és que ha augmentat la penetració de la xarxa en la societat, un 84%, que cada vegada més la societat s’informa per internet i que s’ha incrementat la mobilitat en la connexió. Aquestes són algunes conclusions del nou informe del World Internet Project Spain ( WIP ), que aquest matí s’ha presentat al Media – TIC de Barcelona, i que mostra l’impacte social, polític i econòmic d’internet. L’estudi s’ha fet a partir de 1.600 entrevistes a Espanya.

Més formació, més connectats

La principal conclusió de l’informe és que l’ús d’internet a Espanya segueix experimentant un increment i arriba a xifres de penetració del 84% entre la població mentre que a la primera edició de l’informe, el 2011 , se situava en el 69,3%. En el cas dels joves la penetració és tan alta que en els adolescents enquestats amb edats entre 16 i 18 anys és del 100%.

També s’observa una estreta vinculació entre la formació dels ciutadans i l’accés a internet. Només un 3,7% dels enquestats que han passat per la universitat – o encara hi són – no utilitza internet, mentre que el grup més nombrós dels no usuaris es troba entre els que, com a màxim han superat l’educació primària.

Una altra de les conclusions del grup de recerca és que hi ha un increment de la mobilitat en la connexió i accés a internet, tot i que el lloc de residència encara figura com el primer lloc d’accés. D’altra banda, el mòbil és el dispositiu que privilegien els joves entre 16 i 24 anys .

Se senten segurs

L’estudi també mostra com, a grans trets, els ciutadans no identifiquen internet com una eina que generi problemes i les experiències negatives més freqüents solen estar relacionades amb els virus informàtics. Així , el 89% no ha patit mai una violació de la seva intimitat. Tot i això, el 72,7% admet que pren mesures de protecció, sent els joves els que més afirmen aquesta actitud activa per vetllar per la seva privacitat.

D’altra banda, internet ocupa una posició privilegiada com a font d’informació i d’entreteniment entre els usuaris enquestats ja que situen la xarxa per davant de mitjans com televisió, ràdio i premsa. El 41,1 % està en desacord amb una possible regulació dels continguts d’internet enfront del 36,1% que defensa una major regulació en aquest sentit .

Finalment, els usuaris també valoren internet com una via per formar-se i trobar continguts actualitzats, tot i que el 73% assegura que mai ha participat en cursos o estudis universitaris en línia.

Leave a Reply