LSSI: Què ha d’incloure una pàgina web?

LSSI: Què ha d’incloure una pàgina web?

Pàgines d’empreses i particulars espanyols (o dirigides a un públic espanyol) que realitzin una activitat econòmica

 

A fi de garantir la transparència i confiança dels usuaris, a la seva pàgina web haurà de figurar, de manera permanent, fàcil, directa i gratuïta, la següent informació: Informació de caràcter general (article 10 de la Llei 34/2002):

 

Informació de caràcter general (article 10 de la Llei 34/2002):

 

 1. Nom o denominació social, residència o domicili, correu electrònic i qualsevol altra dada per establir comunicació directa i efectiva (formulari de contacte, telèfon o fax).
 2. Les dades d’inscripció registral (obligació no exigible als particulars).
 3. En cas necessari, dades relatives a l’autorització administrativa per a l’exercici de l’activitat (agències de viatges, serveis de lloguer turístics, armeries, centres i serveis sanitaris, etc.) i els de l’òrgan competent encarregat de la seva supervisió.
 4. Si s’exerceix una professió regulada (metge, dentista, farmacèutic, advocat, etc.), s’haurà d’indicar:
  1. Les dades del Col·legi professional al que, si escau, pertanyi i nombre de col·legiat.
  2. El títol acadèmic oficial o professional amb el qual expliqui.
  3. L’Estat de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu en el qual es va expedir aquest títol i, si escau, la corresponent homologació o reconeixement.
  4. Les normes professionals aplicables a l’exercici de la seva professió i els mitjans a través dels quals es puguin conèixer, inclosos els electrònics.
 5. Número d’identificació fiscal.
 6. Si els productes o serveis es mostren amb el seu preu, haurà d’indicar-se, de manera clara i exacta, si aquest inclou o no els impostos aplicables i, si escau, les despeses d’enviament.
 7. Codis de conducta al fet que estigui adherit el prestador de serveis.

 

… I si a més realitzen contractes “on-line” (o venda on-line) hauran d’afegir la següent informació:

 

Amb caràcter previ al procés de contractació (article 27 de la Llei 34/2002):

 

 1. Tràmits que han de seguir-se per contractar “on-line”.
 2. Si el document electrònic del contracte es va a arxivar i si aquest serà accessible.
 3. Mitjans tècnics per identificar i corregir errors en la introducció de dades.
 4. Llengua o llengües en què podrà formalitzar-se el contracte.
 5. Condicions generals al fet que, si escau, se subjecti el contracte.

 

Amb posterioritat a la contractació ha de remetre un justificant de recepció (per correu electrònic o un altre mitjà equivalent) per confirmar la seva conformitat (article 28 de la Llei 34/2002).

 

Pot obtenir una informació més detallada sobre els continguts i obligacions de la Llei 34/2002 a través de la pàgina web www.lssi.es.

Leave a Reply