Suport tècnic per control remot

El servei de control remot permet al nostre departament tècnic connectar de forma segura amb el seu equip informàtic.

AnyDesk és un programa que té la funció connectar-se remotament a un altre equip. Entre les seves funcions estan: compartir i controlar escriptoris, reunions en línia, videoconferències i transferència d’arxius entre ordinadors. Existeixen versions per als sistemes operatius Microsoft Windows i Apple OS.

Descarrega el software

Suport remot per Windows

Suport remot per Apple

El programa es pot executar sense necessitat de instal·lació. Quan s’inicia el programa genera una ID i una contrasenya ( també permet que l’usuari estableixi la seva pròpia contrasenya). L’usuari s’ha de posar en contacte amb el departament tècnic i ha d’indicar la ID i la contrasenya. Un cop fet això el tècnic podrà accedir al seu ordinador de forma remota.

Com de segur és AnyDesk?

DeskRT és un còdec innovador i la base de les fundacións d’AnyDesk. És capaç de comprimir i transferir dades d’imatges entre ordinadors, així com cap producte de la competència és capaç de fer-ho.
La tecnologia TLS 1.2 que trenca estàndards, protegint el seu ordinador d’un accés no autoritzat.

Utilitzem RSA 2048 xifrat d’intercanvi de claus asimètriques, per verificar qualsevol connexió.

Controli qui adquireix accés al seu ordinador per escriptoris amb llistes blanques de contactes de confiança. Això garanteix que només persones autoritzades poden establir una connexió.

Per a informació addicional visiteu la nostra pàgina de seguretat: https://anydesk.com

Contractar el servei

Pantalla d'exemple