POLÍTICA DE PRIVACITAT


A INTERNET GIRONA, S.L. ens preocupem per la privacitat i la transparència.   

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

INTERNET GIRONA, S.L.
B17816216
C/ JOAN TORRENT I FABREGAS 17 - 17220 - SANT FELIU DE GUÍXOLS - GIRONA
872 55 05 82
dades(@)internetgirona.cat

A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

Tractament de dades de potencials clients i contactes

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A INTERNET GIRONA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de potencials clients que s’han interessat en els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, en el seu cas, l’enviament de comunicacions comercials inclús per via electrònica. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

2. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

3. Quina és la legitimació pel tractament de les dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

· Execució d’un contracte: Gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
· Consentiment de la persona interessada: Enviar comunicacions comercials, inclús per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art. 21).
· Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f). 

4. A quins destinataris es cediran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

5. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quins drets té quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a INTERNET GIRONA, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, INTERNET GIRONA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament o a dades(@)internetgirona.cat.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a INTERNET GIRONA, S.L. procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

· Dades identificatives.
· Direccions postals i electròniques.

Tractament de dades de clients

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A INTERNET GIRONA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no es facilitin les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

2. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

3. Quina és la legitimació pel tractament de les dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

· Execució d'un contracte: Gestió fiscal, comptable i  administrativa de clients. (RGPD art 6.1.b).
· Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).

4. A quins destinataris es cediran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

· Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
· Empreses d’allotjament web, amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat (requisit contractual).
· Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
· OpenProvider, amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat (requisit contractual).

5. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quins drets té quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a INTERNET GIRONA, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, INTERNET GIRONA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament o a dades(@)internetgirona.cat.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a INTERNET GIRONA, S.L. procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

· Dades identificatives.
· Direccions postals i electròniques.
· Informació comercial.
· Dades econòmiques.

Tractament de dades de candidats a un lloc de treball (Currículum Vitae i dades recollides a possibles entrevistes)

1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A INTERNET GIRONA, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Currículums Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

2. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

3. Quina és la legitimació pel tractament de les dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

· Execució d’un contracte: Gestió dels Currículum Vitae entregats per el candidat per realitzar els processos de selecció de personal per la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. (RGPD art. 6.1.b).

4. A quins destinataris es cediran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

5. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quins drets té quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a INTERNET GIRONA, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, INTERNET GIRONA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament o a dades(@)internetgirona.cat

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a INTERNET GIRONA, S.L. procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

· Dades identificatives.
· Direccions postals i electròniques.
· Informació comercial.
Oyun Hileleri grandpashabet giriş Dolandırıcılık Haberleri Güncel Bilgi Oyun Hileleri